holidays-house

درب هوشمند برای ویلا

با هوشمند کردن درب پارکینگ یا ورودی ویلا، کلیدهای اضافی را از دسته کلید خود حذف کنید، به میهمانان خود دسترسی موقت بدهید و اطمینان داشته باشید که کلید ویلا تکثیر نشده است.

no-more-remotes

حذف ریموت اضافه

ریموت و کلید ویلا هر چند وقت یکبار مورد نیاز شماست، با انتقال آن به گوشی موبایل، ریموت اضافه حمل نکنید.

long_distance

دسترسی از هرجا و هر زمان

از شهری به شهر دیگر به صورت موقت، دسترسی باز و بسته کردن درب ویلا را بدهید. حتی اگر خارج از کشور هستید.

log

گزارش تردد

از رفت و آمد به درب ویلا گزارش تردد بگیرید و با خیال آسوده ویلا را ترک کنید.

rental

اگر ویلا را اجاره می‌دهید، از کلید موقت استفاده کنید

کلیدها و ریموت‌های قدیمی امکان کپی شدن داشتند و فرد می‌توانست یک نسخه کپی برای خود بسازد و در زمانی که شما حضور ندارید وارد ویلا شود، بدون اینکه شما متوجه شوید. با هوم می‌توانید فقط برای مدت اقامت به اجاره کنندگان ویلا، کلید روی اپلیکیشن بدهید و اطمینان داشته باشد که پس از مدت اقامت کسی نمی‌تواند وارد ویلا شود.

کلید موقت برای خدمات ویلا

در زمان عدم حضور در ویلا، برای دریافت خدمات نگه‌داری ویلا مثل آبیاری گیاهان، تعمیرات داخل ویلا و سایر خدمات از راه دور به فرد مورد نظر دسترسی دهید تا بتواند به صورت موقت وارد ویلا شود.

garden
GUEST

قدم مهمان‌ها روی چشم، در مدت سفر خودشان کلید ویلا را دارند

در سفرهای دسته جمعی به مهمانان خود دسترسی تردد دهید تا خودشان بتوانند درب ویلا را باز و بسته کنند. با این روش دیگر کسی پشت در نمی‌ماند و مجبور نیستید بازی جذاب دسته جمعی را برای باز کردن درب رها کنید.

نوع و تعداد در‌هایی را که می‌خواهید هوشمند کنید، انتخاب کنید.

پارکینگ

0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

کرکره

0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

نفر رو

0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

نوع هر در پارکینگ و ریموت مربوط به آن را مشخص کنید

جک پارکینگ

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

جک پارکینگ

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

جک پارکینگ

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

نوع هر در کرکره و ریموت مربوط به آن را مشخص کنید

کرکره موتور توبلار

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

کرکره موتور توبلار

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

کرکره موتور توبلار

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

کرکره موتور توبلار

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

کرکره موتور توبلار

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

کرکره موتور توبلار

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

نوع هر در نفررو و ریموت مربوط به آن را مشخص کنید

در آپارتمانی

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

در آپارتمانی

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

در آپارتمانی

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

درهای نزدیک به هم را مشخص کنید.

(توجه: درب‌های در محدوده‌ی ۳ متری هم، نزدیک به هم در نظر گرفته شوند.)

اگر برای هر در ریموت اضافه هم نیاز دارید، تعداد آن را مشخص کنید.