درب هوشمند برای آپارتمان

در پارکینگ، لابی یا ورودی ساختمان آپارتمان یا مجتمع محل سکونت خود را هوشمند کنید و با هزینه پایین در مسیر آینده‌ای هوشمند قرار بگیرید.

ارزان‌تر از ریموت

خرید یک دستگاه با هزینه پایین برای همیشه به جای خرید تعداد زیادی ریموت به صورت مداوم

کنترل تردد

از تردد اپلیکیشن و ریموت گزارش بگیرید.

long_distance

دسترسی موقت و دائم

به جای خرید ریموت به صورت موقت یا دائم به کاربران دسترسی بدهید تا با گوشی موبایل در را باز کنند.

مدیریت شارژ ساختمان

یکی از مشکلات اساسی برای مدیریت هزینه‌ها در مجتمع‌ها و آپارتمان‌ها، پرداخت نشدن به موقع شارژ ساختمان است. کنترل و مدیریت دسترسی به درب پارکینگ برای مدیر ساحتمان، کنترل شارژ ساختمان را نیز راحت‌تر می‌کند.

فقط افراد مجاز تردد می‌کنند

یکی از معضلاتی که در مجتمع‌ها وجود دارد عدم اطمینان از این موضوع است که کلید ساختمان و ریموت پارکینگ در اختیار چه کسانی است. همیشه امکان دارد بعد از پایان مهلت سکونت یکی از ساکنین، ریموت یا کلید ساختمان هنوز در اختیار آن‌ها باشد و هزینه‌های زیادی مثل حذف تمام ریموت‌ها و خرید مجدد آن‌ها را به ساختمان تحمیل کند. با سیستم کنترل دسترسی هوم، مدیر ساختمان می‌تواند دسترسی کاربران را بدون هزینه اضافی و به راحتی از سیستم حذف کند.

جای پارک برای ماشین غریبه‌ها نیست

در مجتمع‌ها گاهی ریموت پارکینگ در اختیار کسی قرار می‌گیرد که ساکن ساختمان نیست و بدون اطلاع ساکنین یا پرداخت اجاره بها از جای پارک خالی استفاده می‌کند. با قابلیت گزارش تردد از هوم، همیشه بدانید چه کسی و چه زمانی در را باز کرده است و امنیت را بالا ببرید.  

این‌همه قابلیت نه تنها پر هزینه نیست، بلکه ارزان‌تر هم هست

با خرید دستگاه هوم و هوشمند کردن در، همه ساکنین می‌توانند با گوشی موبایل در را باز و بسته کنند. با هزینه پایین این سیستم، برای یک آپارتمان یا مجتمع به جای پرداخت هزینه برای هر بار خرید ریموت به تعداد ساکنین یا تعویض ریموت پس از اتمام باتری، تا 70 درصد در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنید.

برای قدیمی‌ترها هنوز ریموت کار می‌کند

امکان دارد بعضی از ساکنین مثل قدیمی‌ترهای ساختمان دسترسی به گوشی هوشمند نداشته باشند، ما همیشه حالت قدیمی را حفظ خواهیم کرد و ریموت‎‌ها و کلیدهای قبلی همچنان به کارکرد خود ادامه خواهند داد. با این تفاوت که در صورتی که ریموت‌های قدیمی را روی دستگاه هوم ذخیره کنید، گزارش تردد آن‌ها هم برای مدیر ساختمان قابل مشاهده است.

نوع و تعداد در‌هایی را که می‌خواهید هوشمند کنید، انتخاب کنید.

پارکینگ

0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

کرکره

0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

نفر رو

0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

نوع هر در پارکینگ و ریموت مربوط به آن را مشخص کنید

جک پارکینگ

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

جک پارکینگ

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

جک پارکینگ

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

نوع هر در کرکره و ریموت مربوط به آن را مشخص کنید

کرکره موتور توبلار

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

کرکره موتور توبلار

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

کرکره موتور توبلار

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

کرکره موتور توبلار

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

کرکره موتور توبلار

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

کرکره موتور توبلار

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

نوع هر در نفررو و ریموت مربوط به آن را مشخص کنید

در آپارتمانی

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

در آپارتمانی

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

در آپارتمانی

نوع ریموت را نمی‌دانم

 • ریموتی نیست

 • ریموت قابل کپی بدون نیاز به مرکز کنترل

 • ریموت قابل کپی فقط از طریق مرکز کنترل

 • نوع ریموت را نمی‌دانم

درهای نزدیک به هم را مشخص کنید.

(توجه: درب‌های در محدوده‌ی ۳ متری هم، نزدیک به هم در نظر گرفته شوند.)

اگر برای هر در ریموت اضافه هم نیاز دارید، تعداد آن را مشخص کنید.