وارد قسمت منوی کلید درب شوید

با زدن آیکون زیر روی کلید مربوط به هر درب، وارد منوی آن شوید.

تنظیمات کلید

مدیریت کاربران را انتخاب کنید

با انتخاب گزینه مدیریت کاربران، می‌توانید به هر درب کاربر اپلیکیشن یا ریموت اضافه کنید.

مدیریت کاربران

کاربر اضافه کنید

با انتخاب گزینه افزودن کاربر، کسانی را که می‌خواهید به درب مدنظر دسترسی داشته باشند اضافه کنید. این دسترسی می‌تواند روی گوشی موبایل آن‌ها یا ریموت فیزیکی باشد.

افزودن کاربر

توجه:

این قابلیت فقط برای سطح دسترسی ادمین و مالک است.

اضافه کردن کاربر

کاربران را مدیریت کنید

در سیستم هوم می‌توان کاربران را به سطح ادمین یا مالک تغییر داد، آن‌ها را به صورت موقت یا دائم غیر فعال کرد، مدت دسترسی آن‎ها را اضافه کرد و یا برای همیشه از سیستم حذف کرد.

توجه:

این قابلیت فقط برای سطح دسترسی ادمین یا مالک است.

مدیریت کاربران اپلیکیشن هوم

سطح دسترسی در هوم

کاربران در هوم به سه بخش تقسیم می‌شوند که هر کدام قابلیت‌های مخصوص به خود را دارند.

مالک:

 • باز گرداندن دستگاه به حالت کارخانه
 • تغییر مالک ( مالکیت خودش از بین می‌رود )
 • اضافه کردن درب به دستگاه و حذف درب‌ها
 • گرفتن گزارش تردد از تمام درب‌های دستگاه
 • اضافه کردن کاربر اپلیکیشن یا ریموت به درب‌های دستگاه
 • ادمین کردن هر کدام از کاربران دستگاه و بر عکس
 • غیر فعال یا فعال کردن هر کدام از کاربران دستگاه
 • باز و بسته کردن تمام درب‌های کنترل شونده با دستگاه

ادمین:

 • اضافه کردن کاربر اپلیکیشن یا ریموت به درب‌های تحت کنترل
 • ادمین کردن هر کدام از کاربران زیر شاخه و برعکس
 • غیر فعال یا فعال کردن هر کدام از کاربران زیر شاخه
 • باز و بسته کردن درب‌‌های تحت کنترل

کاربر عادی:

 • باز و بسته کردن درب‌های تحت کنترل
سلسله مراتب دسترسی در هوم

تبریک!

شماره خود را ارسال کنید تا مشاوران هوم در اولین فرصت با شما تماس بگیرند.
ارسال شماره تلفن
close-link

مشاوران هوم آماده‌ی پاسخگویی هستند.

کافی است شماره تماس خود را ارسال کنید تا مشاوران هوم در اولین فرصت با شما تماس بگیرند.
ارسال
close-link